Zondag 30 april t/m  zondag 28 mei

 

De Vereniging Vrienden van Den Haag viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Ze start haar jubileumviering met de tentoonstelling ‘Haagse stadsgezichten’ bij Kunstzaal van Heijningen.

Zo’n twaalf Haagse en niet-Haagse kunstenaars, die de stad goed kenden, werd gevraagd om hun liefde voor Den Haag om te zetten in kunstwerken. Dit leverde uiteraard impressies op van de oude binnenstad, waar iedereen weleens komt. Maar ook buurten zoals de Archipelwijk, het Benoordenhout, de Bloemenbuurt, Marlot, Scheveningen en de Schilderswijk vormden een inspiratiebron.

De schilderijen vormen spannende composities in kleur, verfstreek en ritme, die laten zien hoe de alledaagse wereld om ons heen kunstenaar kan aanspreken. De schilderijen zijn niet van uit theorieën of ideeën zijn gemaakt, maar zijn gegroeid puur van uit de betrokkenheid van een mensen-oog met de stad. Wij kijken naar Den Haag en Den Haag kijkt naar ons.

Deelnemende kunstenaars:

Tineke van den Berg, Wim Bettenhausen, Loek Bos, Dorien van Diemen, Jan Ledderhof, Frans de Leef, Titus Meeuws, Joanna Quispel, John Sillevis, Kris Spinhoven, Ton van Steenbergen, Alex Verduyn de Boer, Hans Versfelt, Gineke Zikken.

Vrijdag  24 maart t/m zondag 23 april

Op veel verschillende manieren komt een kunstenaar tot de schepping van zijn kunstwerk.

Beeldhouwer Eppe de Haan inspireert zich op de menselijke gestalte; Jaap Deelder daarentegen snijdt vogels in hout of hakt ze in steen. Van zowel Gerrit Neven (1939-2022) alsook Max Kleinen hangen op de tentoonstelling aquarellen. Maar terwijl Max de aquarel van uit vlekken laat groeien, bouwde Gerrit alles bijna procesmatig op in een vaste volgorde, strak binnen de lijnen van de ondertekening gehouden.

Verder krijgt u bij ons zeer afwisselend werk te zien van o.a. Barbara de Clercq, Laetia de Haas en Adolfo Ramon. Kortom, volg op deze tentoonstelling de vele wegen die naar Rome leiden.

t/m zondag  19 maart.

25 jaar geleden studeerde Titus af aan de Koninkllijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.  

 Sinsdien heeft hij naam gemaakt met vooral zijn aquarellen van stadsgezichten. Daarin speelt het licht de hoofdrol, zo zegt Titus Meeuws:  ‘Het gaat vooral om de manier waarop het zonlicht tussen de gebouwen valt en weerkaatst wordt door het plaveisel, de ramen en de auto’s.’  Op de tentoonstelling krijgt u aquarellen van Den Haag, Amsterdam en andere steden te zien.