Gezien van de Riet werkte ruim tien jaar nauw samen met de indiaanse bevolking in Bolivia. De gangbare kunst was in die tijd niet bedoeld voor de indianen. Ze werden zelden als levensechte mensen afgebeeld. In haar kunst krijgen zij echter de hoofdrol. Haar idee was dat de illustraties hun zelfbeeld moesten versterken in het opkomen voor hun rechten. Ze streefde naar esthetische kwaliteit, uit respect, en ook zelfrespect. In een aantal recente blogs beschrijft ze haar avonturen.

 

De Boliviaanse ambassadeur in Nederland, Roberto Calzadilla, versnelde de overdracht. Persoonlijk vervoerde hij alles met de diplomatieke post.

De Boliviaanse overheid vindt dat de cultuur er voor iedereen moet zijn. Het Nationale Kunstmuseum, het ‘Rijksmuseum’ van Bolivia, organiseert daarom ook rondreizende tentoonstellingen. Dit museum wordt beheerd door de Culturele Stichting van de Centrale Bank van Bolivia. Hier komt haar werk.

 

In een indrukwekkende ceremonie van het Boliviaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken werden ze ondergebracht bij het Nationale Kunstmuseum, het ‘Rijksmuseum’ van Bolivia. Een grote eer.

In ontroerende toespraken werden haar intenties herkend en gewaardeerd door drie sprekers:  de President van de de Culturele Stichting van de Centrale Bank, Luis Oporto, de ambassadeur, en de Minister van Buitenlandse Zaken, Rogelio Mayta. Deze zei:

“Door haar kunst laat ze ons onszelf zien, door een Europese bril. Maar met de bevriende blik van iemand met een warm gevoel.” (…) “Mij rest slechts Gezien op afstand te bedanken omdat ze ons in de weg die ons volk heeft afgelegd enkele jaren heeft vergezeld, en lief en leed heeft gedeeld, en in zekere zin ook een Boliviaanse was, door middel van haar kunst.

 

Het Nationale Kunstmuseum zal haar werk eind dit jaar exposeren.

 

Meer lezen: www.gezienvanderiet.nl/blog/