Zoek op kunstenaar

Kunstenaar

‘Ik maak meestal meerkleurenlitho’s op de ouderwetse ambachtelijke wijze. Het onderwerp is: vogels. Uitgangspunt is realistisch  - ik ben vogelkijker - maar de voorstelling wordt licht geabstraheerd, dit alleen al door de aard van de litho-techniek.’

Lidwien Chorus probeert elke vogelsoort af te beelden, zoals die te zien is op ‘gewone’ momenten, dus rustig voorbij zwemmend of vliegend en niet in een of andere spectaculaire actie. De omgeving (biotoop) die past bij de soort wordt summier weergegeven, iets geabstraheerd. De vogels worden afgebeeld in hun mooiste kleed, dus meestal zoals zij er in het voorjaar tijdens de baltstijd uitzien.

Zij vindt de lithografie (steendruk) het meest geschikt om haar vogels af te beelden. Deze techniek dwingt haar tot abstractie, o.a. omdat ze per litho maximaal 8 drukgangen (kleuren) wil gebruiken. Veel aandacht besteedt ze aan kleur: ze gaat uit van de realistische kleuren van vogel en omgeving, maar die worden aangepast tot zij samen een harmonie vormen.

 

Lidwien Chorus is geboren in 1951 in Leiden. Opleiding: KABK, Den Haag. Lidwien Chorus specialiseerde zich in lithografie aan de Vrije Academie Den Haag bij Georg Hadeler. Ze verzorgde voor T.V. de Teleac-cursus lithograferen. 

 

Kunstwerken